نزدیک به ۳۰ هزار پناهنده کشور از ترکیه برگشتند

مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گویند که در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۳۰ هزار پناهنده کشور از ترکیه به کشور برگشتند.

ادامه مطلب