دومین روز نشست ناتو؛ افغانستان محور بحث است

نشست مجازی وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز گذشته آغاز و امروز ماموریت این سازمان در افغانستان و عراق محور بحث خوانده شده است

ادامه مطلب