رایزنی وزیر خارجه فنلند با حمدالله محب در مورد صلح و امنیت

وزیر امور خارجه فنلند در سفری به کابل با حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور ملاقات نمود و در رابطه به روند صلح و امنیت بحث و تبادل نظر کرد.

ادامه مطلب