وزیر دفاع روسیه: تروریستان داعشی از سوریه به افغانستان می‌روند

وزیر دفاع روسیه در دیدار با همتای ازبیکستانی‌اش، ادعا کرده که تروریستان داعشی از سوریه به افغانستان سرازیر می‌شوند

ادامه مطلب