ترامپ وزیر دفاعش را اخراج کرد

دونالد ترامپ در تصمیمی غیر منتظره وزیر دفاعش مارک اسپر را اخراج نموده است. او این موضوع را در یک توییت همگانی کرده است.

ادامه مطلب