وضعیت امنیتی شمال؛ صالح با رهبر جمعیت اسلامی دیدار کرد

معاون نخست ریاست جمهوری که در ترکیب هیئت دولتی به مزارشریف رفته، با عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی روی وضعیت امنیتی شمال دیدار کرد

ادامه مطلب

وضعیت امنیتی شمال کشور در نشست امنیتی بررسی شد

ریاست جمهوری گزارش داد که وضعیت امنیتی شمال کشور از سوی رییس جمهور غنی بررسی شده است

ادامه مطلب