صالح به منسوبین دولتی:

وضعیت عادی نیست، مسایل ابتدایی امنیتی را مراعات کنید!

امرالله صالح معاون اول ریاست‌ جمهوری وضعیت جاری در کشور را غیرعادی خوانده و از منسوبین دولتی خواسته است که مسایل ابتدایی امنیتی را مراعات کنند.

ادامه مطلب