سوء قصد به جان یکی از فرماند‌هان محلی در ولسوالی خلم

بر اثر انفجار امروز در مربوطات ولسوالی خلم ولایت بلخ، یک تن از فرماند‌هان نیرو‌های خیزش مردمی زخم برداشته است

ادامه مطلب