نیروهای کماندو در ولسوالی نرخ میدان‌وردک مستقر شدند

به دنبال سقوط ولسوالی نرخ میدان‌وردک، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته که نیروهای کماندو در این ولسوالی اعزام شده‌اند

ادامه مطلب