وزیر دفاع: طالبان از راه جنگ پیروز نخواهند شد

سرپرست وزارت دفاع کشور می‌گوید که طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد و مذاکره برای صلح تنها راه حل است

ادامه مطلب