زندانی شدن یک شهروند سیک در زندان شخصی وکیل پارلمان

معاون اول ریاست ‌جمهوری می‌گوید پس از آن که یک شهروند سیک/ هندوباور افغانستان در یک معامله تجاری با مشکل مواجه می‌شود، به‌جای این که او را سارنوالی جلب کند، از سوی یکی از نمایندگان مجلس احضار و سپس در زندان شخصی وی زندانی شده است.

ادامه مطلب
وزارت دولت در امور پارلمانی:

هیچ نامزد وزیر نمی تواند به تنهایی با وکلا‌ دید و بازدید نماید

از این که در این اواخر روابط بین حکومت و پارلمان رو به بهتر شدن است و فضای اعتماد و احترام متقابل بین قوای ثلاثه دولت بی‌پیشنه تقویت یافته؛ متأسفانه برخی حلقات این رابطه حسنه را تحمل کرده نمی‌توانند و تلاش از بین بردن آن را می‌کنند. به همین دلیل شماری از افراد ادعا کردند که گویا دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض موفقیت نامزد وزرا به برخی وکلا پول توزیع می‌نماید.

ادامه مطلب