سفارت امریکا:

ویزای مهاجرت برای افغان‌های همکار امریکایی‌ها در اولویت قرار می‌گیرد

سفارت امریکا در کابل اعلام کرده است که صدور ویزای ویژه مهاجرت برای افغان‌هایی را که با ارتش و حکومت امریکا در افغانستان کار کرده‌اند «در اولویت» قرار می‌دهد

ادامه مطلب