برمک: وضعیت امنیتی کابل قناعت‌بخش نیست

ویس‌احمد برمک، نامزد وزیر امور داخله با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل، گفت: وضعیت امنیتی پایتخت قناعت‌بخش نیست و باید تدابیر بیش‌تر برای امنیت شهر کابل گرفته شود

ادامه مطلب