برخی اعضای پارلمان اروپا بر نابودی پناهگاه‌های امن طالبان در پاکستان تاکید کردند

وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نابودی پناه‌گاهای امن تروریستان در خاک پاکستان شده‌اند

ادامه مطلب
اروپا:

از سناریوی دولت شکست خورده در افغانستان جلوگیری شود

خبرگزاری دید: پارلمان اروپا با صدور قطع‌نامه‌ای اعلام کرد که از سناریوی دولت شکست خورده در افغانستان باید جلوگیری شود

ادامه مطلب