وزارت خارجه به نمایندگی‌های سیاسی کشور: به اعضای تحریم شده طالبان پاسپورت صادر نشود

وزارت امور خارجه در مکتوبی به تمام نمایندگی‌های سیاسی کشور دستور داده است که به اعضای تحریم شده گروه طالبان از سوی سازمان ملل متحد، پاسپورت صادر نکنند.

ادامه مطلب