نامزد وزیر خارجه در پارلمان:

اولویت ما در سیاست خارجی پایان جنگ و برقراری صلح است

محمدحنیف اتمر نامزد وزیر امور خارجه می‌گوید تنها راه مبارزه با تروریزم جهانی پایان جنگ و برقراری صلح با عزت در افغانستان است.

ادامه مطلب