جنرال امریکایی:

طالبان تمایلی به حل درگیری در افغانستان از طرق دیپلماتیک ندارند

دیوید پترائوس فرمانده اسبق نیروهای ایتلاف در افغانستان گفته است که گروه طالبان هر آنچه می‌خواستند به دست آوردند و اکنون تمایلی به حل جنگ در افغانستان از طرق صلح‌آمیز ندارند

ادامه مطلب