پروازهای افغانستان به امارات متحده عربی از سر گرفته شد

اداره هوانوردی ملکی کشور می‌گوید که پروازهای افغانستان به مقصد کشور سوم از امارات متحده عربی از سر گرفته شده است

ادامه مطلب

امارات پروازهای خود به افغانستان را متوقف می‌کند

گزارش‌ها حاکی از آن است که امارات متحده عربی ورود مسافران از افغانستان را منع کرده است

ادامه مطلب