اتمر:

نتیجه کنفرانس قلب آسیا-پروسه استانبول فراتر از توقع بود

وزیر خارجه در ختم نشست قلب آسیا- روند استانبول گفته است که نتیجه به دست آمده از این نشست فراتر از توقع بوده و حضور پر رنگ کشورهای عضو و نمایندگان سازمان‌ها و کشورهای حامی این پروسه، نتیجه‌گیری‌های این نشست در راستای تقویت اجماع منطقه‌‌ای و جهانی برای حمایت از گفتگوهای صلح کشور، قابل تمجید است.

ادامه مطلب

برگزاری دومین نشست سفیران پروسه «استانبول- قلب آسیا»

دومین نشست سفیران پروسه استانبول- قلب آسیا برای سال ۲۰۱۹، به ریاست ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و اشتراک سفیران کشورهای عضو این پروسه روز گذشته در کابل برگزار شد

ادامه مطلب