امضای قرارداد پروژه تعمیر خدمات ترافیک هوایی در کابل

اداره هوانوردی ملکی از امضای پروژه تعمیر خدمات ترافیک هوایی از سوی کاردار سفارت جاپان در کابل نماینده سازمان «UNOPS» در کابل با حضور محمد قاسم وفایی‌زاده رییس اداره هوانوردی ملکی امضا شد.

ادامه مطلب