راه آهن هرات- خواف افتتاح شد!

رییس ‌جمهور غنی: این پروژه گام تاریخی برای رشد اقتصادی دو کشور است

پروژه خط آهن هرات- خواف با حضور مجازی رؤسای جمهوری افغانستان و ایران و برخی مقامات دو کشور افتتاح شد. داکتر اشرف غنی و داکتر حسن روانی رؤسای جمهور افغانستان و ایران افتتاح این پروژه را گامی بزرگ در جهت رشد اقتصادی و مستحکم شدن روابط دو ملت و دو کشور خواندند.

ادامه مطلب