به تعلیق درآمدن کار هفت پروژه انکشافی در هرات

فرهاد نیایش، شهردار اسبق ولایت هرات، طرح هفت پروژه انکشافی در این ولایت را اجرایی کرده بود که در حال حاضر کار آن به تعلیق درآمده است

ادامه مطلب