پس از امریکا؛ روابط افغانستان و چین!

مدت‌هاست که پکن نگران ارتباط موجود بین گروه‌های شبه‌نظامی و افراط‌گرایان مسلمان فعال در سین کیانگ است که محل زندگی اکثر مردم اویغور مسلمان شمرده می‌شود.با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که پکن پیشتاز نخواهد بود و با «برادر آهنین» خود پاکستان، از راه دیپلماتیک وارد منطقه خواهد شد

ادامه مطلب