سربازان پولیس هرات، از هر موتر ۵ هزار افغانی باج می‌گیرند

مسئولان اتحادیه مرغ‌داران هرات می‌گویند که از چندی بدین‌سو، سربازان پولیس در مسیر شاهراه‌های هرات – تورغندی، هرات – قندهار و هرات قلعه‌نو از موترهای حامل مرغ و تخم‌مرغ اخاذی می‌کنند

ادامه مطلب