با همه‌گیری کرونا، موج جدید پولیو در کشور گسترش یافته است

تلاش‌ها برای ریشه‌کن نمودن ویروس پولیو در افغانستان با ظهور کوید-۱۹ متوقف شد و موج جدیدی از پولیو در کشور ثبت شده است

ادامه مطلب