رییس جمهور غنی:

نه پوهنتون است، نه دانشگاه، باتلاق است/ طالبان را مجبور به پذیرفتن صلح می‌کنیم/ نهادها بیش از حد در مرکز متمرکز شده است

خبرگزاری دید: رییس جمهور اشرف غنی می‌گوید که طالبان را مجبور به پذیرفتن صلح خواهد کرد. آقای غنی گفت که نظام تحصیلی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد. او افزود که نهادها بیش از حد در کابل متمرکز شده است

ادامه مطلب