پیام نوروزی سفارت امریکا: ملت افغانستان شایسته زندگی عاری از خشونت است

سفارت امریکا در کابل سال نو (نوروز) را به مردم افغانستان تبریک گفته ابراز امیدواری کرده که سال جدید آینده روشن برای تمام مردم افغانستان باشد

ادامه مطلب