پیروزی بایدن رسمیت یافت

با برگزاری مراسم اخذ رای اعضای مجمع گزینندگان ۵۰ ایالت امریکا، پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر رسمیت یافت.

ادامه مطلب

پیروزی بایدن و انعکاس آن در افغانستان؛ از پیام‌های تبریکی تا امیدواری‌ها در روند صلح

نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان که همه حول محور امنیت و آرامش در افغانستان می‌چرخد، نشان می‌دهد که حضور بیست ساله امریکا در افغانستان امنیت این مردم را تامین نتوانسته است

ادامه مطلب