پیش‌نویس قطع‌نامه« مقابله با تهدیدات مواد انفجاری» به ملل متحد تقدیم شد

نمایندگی دایمی کشور در سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را تحت عنوان «مقابله با تهدیدات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده» به مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی می‌کند.

ادامه مطلب