پیلوت‌ها در صدر فهرست ترور طالبان

دو مسئول ارشد امنیتی کشور مشروط به افشا نشدن نام شان گفته‌اند که ترور پیلوت‌ها در صدر فهرست ترورهای گروه طالبان قرار دارد و در ماه‌های اخیر تقریباً ۷ پیلوت در خارج از پایگاه‌های محل خدمت شان کشته شده‌اند

ادامه مطلب