دبیرشورای امنیت روسیه: امریکا در تمام توافق‌نامه‌ها پیمان شکنی کرده است

«نیکولای پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «فکتی» گفته است که واشنگتن «اهداف توسعه طلبانه» دوران جنگ سرد خود را اکنون پشت مفهوم «کشورهای متجاوز» پنهان می‌کند

ادامه مطلب