مسموم شدن ۸۰ تن در مراسم ختم قرآن در تخار

منابع امنیتی در ولایت تخار از مسموم شدن حدود ۸۰ تن در یک مراسم ختم قرآن در ولسوالی چال این ولایت خبر داده‌اند. برخی از گواهان رویداد علت مسمومیت این افراد را انداختن چرس در غذای آنان خوانده‌اند

ادامه مطلب