چرا ترامپ از برجام خارج شد؟

برای پاسخ به این سوال نباید منافع اقتصادی امریکا را که از فروش تجهیزات نظامی تامین می‌شود، نادیده گرفت. بزرگ‌ترین درآمد امریکا از سال‌ها بدین‌سو فروش تجهیزات نظامی بوده است…

ادامه مطلب