چشم پتکان امریکا و روسیه در روند صلح افغانستان؛ هند باشد یا نباشد!

هند سرانجام پس از شش ماه دیپلماسی داغ پشت صحنه، دور میز با پنج کشور دیگر قرار دارد تا در مورد نقشه‌راه صلح در افغانستان تصمیم بگیرد. این میکانیزم از سوی واشنگتن پیشنهاد شده است، حتی وقتی فهمید مسکو برنامه‌ای را پیشنهاد کرده که دهلی‌نو را بیرون نگه می‌داشت

ادامه مطلب