«خانه آزادی بیان افغانستان» ایجاد شد

«خانه آزادی بیان افغانستان» از سوی جمعی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های کشور ایجاد شد. گفته می‌شود که هدف از ایجاد آن، تاسیس یک تشکل فراگیر، متکثر و صنفی حرفه‌ای برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای است

ادامه مطلب