چه کسی موتر هیتلر را خواهد خرید؟

موتر «مرسدس بنز» آدولف هیتلر در ماه جنوری به حراج گذاشته خواهد شد

ادامه مطلب