شورای امنیت ملی:

طالبان در پی بر هم زدن نظم عمومی و چور و چپاول هستند

خبرگزاری دید: سخنگوی شورای امنیت ملی می‌گوید که گروه طالبان بر جنگ تمرکز کرده و تلاش می‌کنند نظم عمومی را برهم بزنند و زمینه چور و چپاول را فراهم کنند

ادامه مطلب