سخنگوی ریاست جمهوری:

طالبان به زودی در هلمند سرکوب خواهند شد/ کابینه جدید در هفته آینده به پارلمان معرفی می‌شود

سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، نیروهای امنیتی با تمام توان در دفاع و حمایت از مردم هلمند می‌باشند و طالبان به زودی در این ولایت سرکوب خواهند شد. وی همچنان می‌گوید رییس ‌جمهور در هفته آینده کابینه جدید را به پارلمان معرفی می‌کند.

ادامه مطلب