مرگ مارادونا؛ اسطوره‌ای که شیفته «احمدی‌نژاد» و «کاسترو» بود

کسی که فیدل کاسترو را پدر خود و جورج بوش را شیطان می‌دانست، چاوز، مادورو و اوا مورالس را دوستان خود، ترامپ و هیلاری کلینتون را خسته‌کننده و بیهوده و بلاتر و پلاتینی را دزدان بزرگ می‌دانست. اما هیچ کدام از این‌ها در برابر قدرت ویرانگر درونی او، چیزی نبودند

ادامه مطلب