کاغذهای تبلیغاتی فروشگاه‌های عطر و آسیب‌شناسی یک رفتار اجتماعی

در فاصلۀ پنج‌دقیقه‌‌ای که من جلو فروشگاه عطر بودم، بیش از صد رهگذر از جلو فروشگاه عطر گذشت. تقریباً هیچ رهگذری نبود که این پسر، تراکت عطر را به دست آن نداده باشد. قریب به ۹۰ درصد رهگذران، بلافصله و در چندقدمی این تراکت را به زمین انداختند

ادامه مطلب