رییس‏ جمهور غنی:

لاری‌های باربری پاکستان اجازه آمدن به افغانستان را ندارند

رییس‌ جمهور غنی عصر روز گذشته با شماری از مالکان وسایط باربری و نماینده‌های ترانسپورت در ارگ دیدار کرده و تاکید داشته است که لاری‌های باربری پاکستان اجازه آمدن به افغانستان را ندارند

ادامه مطلب