تظاهرات علیه نژادپرستی در کالیفرنیای امریکا

صدها تن از مردم مانتین کیو در ایالت کالیفرنیای امریکا در اعتراض به نژادپرستی و سیاست‌های دولت ترامپ در این خصوص تظاهرات کردند

ادامه مطلب