نهایی شدن گزارش گروه مطالعاتی کانگرس امریکا در باره افغانستان

گروه مطالعاتی کانگرس امریکا که سال پیش به ریاست جنرال جوزف دنفورد رییس پیشین ارتش امریکا تشکیل شده بود، گزارش خود را کامل کرده و قرار است روز چهارشنبه به وقت امریکا منتشر کند. اما این گروه خلاصه آن را با ریاست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از نشر کابل در میان گذاشت.

ادامه مطلب