اعلام برنامۀ کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان؛ دو پایگاه فعال می‌ماند

پنتاگون برنامه روند کاهش نیروهای امریکایی را به ۲ هزار و ۵۰۰ تن تا ۱۵ جنوری تأیید نمود و دو پایگاه بزرگ آن کشور در افغانستان فعال می‌ماند.

ادامه مطلب

کاهش نیروهای امریکایی و امتیازی که پاکستان می‌گیرد

پاکستان به عنوان حامی طالبان، نفوذ مستقیم بیشتری بر افغانستان خواهد داشت، زیرا واشنگتن مشارکت و حضورش را کاهش می‌دهد

ادامه مطلب