عبدالکبیر واثق معاون مالی و اداری پنجشیر مقرر شد

خبرگزاری دید: عبدالکبیر واثق به تازگی از سوی ریاست جمهوری به عنوان معاون مالی و اداری ولایت پنجشیر مقرر شده است

ادامه مطلب