دفتر سیاسی عطامحمد نور رونمایی کرد: شکوه و پهنه زبان پارسی

کتاب وزین و ارزشمند «شکوه و پهنه زبان پارسی» اثر علام محمد محمدی از سوی دفتر سیاسی عطامحمد نور در کابل چاپ و رونمایی شد. این اثر در گستره تاریخ حوزه تمدنی و جغرافیایی فارسی نوشته شده است.

ادامه مطلب
کتابی در عالم سیاست و قدرت؛

«موانع پیدایش حکومت کارآمد در افغانستان از ۲۰۰۱ به بعد»

کتاب با حوصله‌مندی و دقت زیاد موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و عوامل تاثیرگذار را بر روند حکومت داری و ساختار سازی در کشور بررسی نموده و روی هر بخش به صورت جامع مانور داده است

ادامه مطلب