آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش نهم- رضا محمدی- شاعر
درین ترکیب بند که احتمالاً شاعر برای همین تکایای خاص نوشته، بیشتر ضرب‌آهنگ سینه زنی و زنجیر زنی و طبل و شیپور مخصوص عزا مد نظر بوده است. به همین خاطر بیشتر از القای فکر و شاعرانگی، قابل قبول عام بودن برای او مهم بوده که بتواند در هر تکیه‌ای خوانده شود

ادامه مطلب