دورنمای استقلال کردستان

استقلال کردستان چیز ساده‌ای نیست که به آسانی به دست بیاید و دورنمای این استقلال می‌تواند به درگیری‌های جدیدی در منطقه دامن بزند…

ادامه مطلب

تلاش در پی ایجاد یک اسرائیل دیگر!

در پشت پرده شعار جدایی کردستان از عراق، دست‌های پنهان و آشکار کشور اسرائیل دیده می‌شود…

ادامه مطلب