وزارت صحت عامه از گردش کرونای انگلیسی در جامعه خبرداد

وزارت صحت عامه می‌گوید که کرونای انگلیسی یا نوع جهش یافته کرونا در کشور به گردش در آمده است.

ادامه مطلب