سنای امریکا:

برنامه‌ای برای خروج از افغانستان تا کریسمس نداریم

رییس کمیته خدمات تسلیحاتی سنای امریکا گفته است که هیچ برنامه‌ای برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا کریسمس نداریم و این روند روال تدریجی خود را طی خواهد کرد.

ادامه مطلب